Aerológia

Je meteorologický odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním fyzikálnych vlastností atmosféry, predovšetkým troposféry a k nej priľahlej časti stratosféry

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...