Akcelerometer

Prístroj na meranie zrýchlenia, ukazujúci okamžitý stav zrýchlenia hmotného telesa, na ktoré sa meranie vzťahuje v pomere k zemskému zrýchleniu

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...