Atmosféra

Názov pre zmes plynov obaľujúcich hviezdne telesá. V užšom zmysel sa pod tým rozumie plynný obal zemegule

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...