Bezpečnostná spojka

Konštruktívna časť lietadla, ktorá sa má pri prekročení dovoleného namáhania lietadla najskôr roztrhnúť

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...