Bočná os

Os y, priamka preložená ťažiskom lietadla v pôdorysnej rovine lietadla, kolmá na letovú os (x)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...