Bokorysná rovina

Jedna z priemetní ortogonálneho systému, kolmá na rovinu pôdorysnú a nárysnú

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...