Ceténové číslo

Mierka vznietivosti ťažkých pohonných hmôt, udávajúca pomerný obsah ceténu v porovnávacej zmesi ceténu a metylnaftalínu, ktorá má v meracom motore rovnakú schopnosť sa vznietiť ako skúšaná ťažká pohonná hmota

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...