Difúzor

Zariadenie na nenáhle zmenšovanie výtokovej rýchlosti tekutiny( t. j. kvapaliny alebo plynu) na rýchlosť oveľa menšiu. Používa sa napr. pri prevádzacích kolesách odstredivých čerpadiel, dúchadiel, v letectve v aerodynamických tuneloch, rýchlomerných rúrkach ap.

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...