Dynamická stabilita

Vlastnosť lietadla daná časom a podmienkami, za ktorých sa lietadlo ustáli v rovnovážnej polohe ( alebo stave) z ktorej bolo vychýlené

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...