Gyroskop

Ťažký symetrický zotrvačník, ktorého os je upevnená v Cardanovom závese tak, že jeho ťažisko presne súhlasí s priesečníkom osí oboch závesov. Za rotácie os gyroskopu zachováva vždy ten istý smer a polohu

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...