Hrúbka krídla

Najväčší rozmer krídla v smere normály k rovine krídla, závislý od použitého profilu. Obvykle sa vyjadruje v percentách hĺbky krídla, tzv. pomernou hrúbkou

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...