Indukovaná rýchlosť

Rýchlosť indukovaná vírovým vláknom oddeľujúcim sa od krídla konečného rozpätia pri trojrozmernom prúdení. Za krídlom nastáva zošikmenie vzdušného prúdu, zapríčinené reakciou krídla na prúdiaci vzduch. Zložka rýchlosti v miestne krídla, kolmá na smer paralelného prúdu, je indukovaná rýchlosť.

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...