Jemnosť

Prevrátená hodnota pomeru, pomer súčiniteľa vztlaku k súčiniteľovi odporu. Obvykle sa jemnosťou rozumie maximálna hodnota tohto pomeru

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...