Kmitanie krídel

Kmitanie spojené so striedavým skrucovaním, čerpajúce energiu z okolitého prúdu vzduchu. Pri určitej kritickej rýchlosti sa kmity už neutlmia odpormi a vzrastajú až po zlomenie krídla

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...