Koeficient momentu

Bezrozmerné číslo vyjadrujúce moment aerodynamických síl obvykle k nábežnej hrane nosnej plochy jednotkovej hĺbky, o jednotkovej ploche a jednotkovom dynamickom tlaku. Určuje sa ním vzdialenosť pôsobiska vztlaku obvykle od nábežnej hrany

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...