Konformné pretvorenie

Jednoznačná príbuznosť dvoch geometrických útvarov, vyjadrená jednoznačnou matematickou funkciou, transformačnou rovnicou, pričom bodu odpovedá bod, čiare čiara a uhly čiar sa zachovávajú

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...