Korekcia

Hodnota, ktorú musíme k nameranej veličine pridať, aby sme dostali správnu hodnotu,2. zariadenie umožňujúce dodatočné zvýšenie množstva vzduchu nasávaného spaľovacím motorom za letu vo väčšej výške

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...