Krútiaci moment

Moment dvojice síl, pôsobiacich v rovine kolmej na os, spôsobujúci pootočenie dvoch navzájom rovnobežných prierezov kolmých na os krútenia

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...