Laminárny profil

Profil, ktorého maximálna hrúbka je posunutá značne dozadu. V dôsledku toho statický tlak pozdĺž profilu klesá na značnej časti profilu ( rýchlosť naopak vzrastá), laminárny úsek medznej vrstvy sa značne predlžuje a oddeľuje sa prechod do turbulencie. To má za následok značné zmenšenie profilového odporu.

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...