Let strmhlav

Strmý zostupný let s veľmi veľkým sklonom dráhy. Tiež let s približne zvislou dráhou s uhlom nábehu, pri ktorom sa výsledný vztlak nosných plôch rovná nule

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...