Machovo číslo

Pomer rýchlosti prúdu tekutiny a rýchlosti zvuku v tej istej tekutine. Vyjadruje podobnosť obtekania modelu a skutočného diela, keď prevláda vplyv stlačiteľnosti ( kompresibility) vzduchu ( pri rýchlostiach blízkych rýchlosti zvuku v príslušnom prostredí )

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...