NOTAM

Oznámenie obsahujúce informácie o zriadení, stave alebo zmene leteckého zariadenia, služby alebo postupov alebo informácie o nebezpečí, ktorých včasná znalosť je nevyhnutná pre pracovníkov zapojených do leteckej prevádzky(A notice containing information concerning the aeronautical establishment, condition or change in any facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...