Nárazovitosť

Nepravidelné, obvykle dlhší čas trvajúce zmeny rýchlosti vetra, spôsobené mechanickou a termickou turbulenciou častíc vzduchu

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...