Násobok lietadla

Bezrozmerné číslo definujúce pevnosť lietadla pri rozličných, obvykle najmenej priaznivých podmienkach zaťaženia. Je vyjadrený pomerom medzi určitým uvažovaným zaťažením a zaťažením základným, za predpokladu rovnakého rozdelenia týchto zaťažení

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...