Nosná plocha

Súvislá plocha ( v skutočnosti teleso obmedzené touto plochou) určená na vyvodenie aerodynamického vztlaku. Počtársky sa ňou rozumie plocha priemetu všetkých nosných plôch lietadla do roviny určenej tetivami profilu

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...