Obvodová rýchlosť

Rýchlosť príslušná bodu pohybujúcemu sa po zakrivenej dráhe, daná súčinom uhlovej rýchlosti a rádiusvektora príslušného bodu v danom okamžiku

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...