Odstredivá sila

Reakcia pôsobiaca na krivočiaro sa pohybujúci hmotný bod v smere normály, daná súčinom hmoty a odstredivého zrýchlenia

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...