Otáčanie

Pohyb, pri ktorom všetky body tuhého útvaru ( priamky, roviny, telesa) opisujú kruhové dráhy, ležiace v rovinách rovnobežných, pričom stredy týchto kruhových dráh ležia na tej istej priamke – osi otáčania

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...