Posádka

Osoby zúčastnené na vedení a obsluhe lietadla a jeho zariadení za letu ( piloti, navigátori, rádio operátori, palubní mechanici, palubní inžinieri, stevardky a i.)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...