Posuvný pohyb

Pohyb, pri ktorom všetky dráhy bodov nepremenného útvaru sú zhodné čiary, pohyb, pri ktorom dva nekolineárne vektory pevne spojené s nepremenným útvarom zachovávajú svoje smery

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...