Povrch pretržitosti

Myslená deliaca plocha, oddeľujúca dva rozličné prúdy tekutiny, na ktorej sa zjaví rýchlostní skok a ktorá sa postupnou deformáciou rozpadne v rad nestabilných vírov odplavovaných prúdom tekutiny

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...