Praktický dostup

Maximálna výška letu nad hladinou mora v štandardnej atmosfére, v ktorej má lietadlo stúpaciu rýchlosť 0.5 m/s

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...