Priepustnosť

Schopnosť hmoty prepúšťať plyny alebo kvapaliny. Určuje sa meraním množstva plynu alebo kvapaliny, ktorá prenikne jednotkou plochy hmoty za časovú jednotku

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...