Riadenie

Všetky mechanizmy, ktorými pilot ovláda rýchlosť, smer letu a polohu lietadla, výkonnosť hnacej skupiny a i.2. príslušná činnosť

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...