Rovnováha

Stav hmotného bodu alebo útvaru, pri ktorom súčet vonkajších síl a súčet momentov pôsobiacich na hmotný bod alebo útvar sa rovná nule

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...