SIGMET

Informácie, týkajúce sa meteorologických javov na trati, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letov(Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...