Spaľovací motor

Motor, ktorého činnosť je podmienená premenou tepelnej a tlakovej energie vzniknutej spálením pohonnej hmoty na mechanickú prácu

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...