Štartér

Osoba riadiaca prevádzku lietadiel ( rolovanie, vzlet a pristátie) na prevádzkovej ploche letiska

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...