TAF

Letisková predpoveď (v leteckom meteorologickom kóde)(Aerodrome forecast/ in aeronautical meteorological code/)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...