Tetiva profilu

Priamka, obvykle dotyčnica k spodnému obrysu profilu vedená z odtokového bodu. Pri dvojvypuklých profiloch spojnica odtokového a nábežného bodu profilu

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...