Točivý pohyb

Pohyb, pri ktorom dva body ( nesplývajúce) nepremenného útvaru zostávajú v pokoji. Spojnica týchto dvoch bodov je osou otáčania nepremenného útvaru

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...