Vetroň

Druh bezmotorového lietadla, vyznačujúci sa lepšími aerodynamickými vlastnosťami ( menším klesaním, väčšou kĺzavosťou a rýchlosťou ), väčším plošným zaťažením nosnej plochy a z pravidla väčším násobkom. Zlepšenie aerodynamických vlastností sa obyčajne docieli veľkou štíhlosťou nosnej plochy, aerodynamicky priaznivým vyhotovením trupu so zakrytým pilotným priestorom a odstránením vonkajšieho vystuženia trupu, krídel a chvostových plôch

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...