Vyváženie vrtule

Súhrn úloh, ktorých účelom je umiestenie ťažiska vrtule do jej osi otáčania ( statické vyváženie) a rozmiestenie hmôt vrtule tak, aby výslednica odstredivých síl a ich výsledný moment vzhľadom na os otáčania boli nulové ( dynamické vyváženie)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...