Vzdušná brzda

Zariadenie na úmyselné zvýšenie odporu lietadla za účelom zmenšenia rýchlosti letu. Používa sa najmä na vetroňoch, ak sa má obmedziť strmhlavá rýchlosť na prípustnú mieru

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...