Základňa

Vyznačený úsek trate známej dĺžky, ktorým prelietavajú lietadlá za účelom určenia horizontálnej rýchlosti,2. najnižšia rovina výšky mrakov nad zemských povrchom

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...