Zakrivenie profilu

Pomer výšky oblúka strednej čiary profilu k jeho hĺbke. Vyjadruje sa v percentách hĺbky profilu

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...