Zvislá os

Os Z , os preložená ľubovoľne zvoleným počiatkom súradnicovej sústavy ( absolútnej), pevne spojenej so zemou, kolmo na vodorovnú rovinu  ( Xo, Yo)

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...