Aerodynamická manéž

Okolo zvislej osi otočne upravené rameno, na konci ktorého je pripevnené skúšané teleso i s príslušným váhovým zariadením. Pri otáčaní ramena okolo zvislej osi sa merajú sily pôsobiace na skúšaný predmet. Je to skúšobné aerodynamické zariadenie, ktoré sa dnes už nepoužíva.

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...