Aerodynamika

Je odbor zaoberajúci sa štúdiom pohybu plynov ( obvykle vzduchu) a ich interakcií s pevnými objektami, ako je napríklad krídlo lietadla

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...