Benzín

Pohonná látka, získaná obvykle frakčnou destiláciou zemského oleja, špecifickej váhy, ľahko vznetlivá, tvoriaca so vzduchom pohonnú zmes spaľovacích motorov

Further reading

PJL 007 – Z rádia do biz jetu

V tejto epizóde Vás náš hosť René Kuboš, ktorý začínal ako moderátor v rádiu Kiss, prevedie svojou neuveriteľnou cestou od rozhlasového mikrofónu až...